Artbook “The Book of Ecclesiastes”

etching, shammyleather, print, paper,
Ø 17 cm, 2010

Projekt „Księga Koheleta” (okręgły)

Akwaforta, zamsz, druk cyfrowy, papier,
Ø 18 cm, 2010

Projekt powstał jako próba poszukiwania jak najmocniejszego związku formy i przekazywanej w tekstach treści. Formy cykliczne pochodzą z idea, że wszystko na tym święte się powtarza. Dominującą formą w książce jest koło. Jest ono symbolem okresowości życia o jakim wiele razy wspomina autor: „To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie: nie ma nic nowego pod słońcem.”.

Проект «Книга Еклезіястова» (кругла)

Офорт, замша, друк цифровий, папір,
Ø 17 cm, 2010

Проект є дослідженням зв’язку форми і переказаного в текстах змісту. Форми округлі, а тим самим циклічні походять з ідеї, що все на цьому світі повторюється. Також це пов’язано з символом тимчасовості життя, про що часто згадує автор: «Що було, воно й буде, і що робилося, буде робитись воно, і немає нічого нового під сонцем!»

Alina POTEMSKA: The Book of Ecclesiastes (artbook) / Alina POTEMSKA: Projekt „Księga Koheleta” (okręgły artbook) / Аліна ПОТЕМСЬКА: Книга Еклезіястова (артбук) / Алина ПОТЕМСКАЯ: Книга Екклесиаста (артбук)

Alina Potemska (illustrator) / Alina Potemska (ilustrator) / Аліна Потемська (ілюстратор) / Алина ПОТЕМСКАЯ (иллюстратор)