Project “The Book of Ecclesiastes”

etching, fabric,
20x24 (book), 80x80(clock), 2013

Projekt „Księga Koheleta" (kwadratowy)

akwaforta, tkanina,
20x24 cm, 2013

Ilustracje do „Księgi Koheleta”
Akwaforta, tkanina,
60х40 cm, 2013

Książka Koheleta jest wyjątkowy tekstem biblijnym i znacząco różni się od innych. Ta księga wywarła bardzo znaczący wpływ filozoficzny na wiele pokoleń i pozostaje aktualną do dziś. W niej autor stawia pytania o sens życia ludzkiego na ziemi. Dla mnie to jest interesującym badaniem, jak przekazać o ile głębokie idee przez język wizualny. Jak powiedzieć o niematerialnym przez materialne, korzystając z jeżyka symbolów.

Objekt „Księga Koheleta: Cegar“
Akwaforta, tkanina,
80х80 cm, 2013

Księga Koheleta w wielu miejscach cytuje sama siebie. Ten aspekt stal powodem do powstania kompozycji pod tytulem „Księga Koheleta: Cegar“, gdzie zostały wykorzystane te same formy z rozkładówek makiety, jednak oni tworzą zasadniczo nową kompozycję. Jej celem jest zaznaczenie iż co byśmy nie robili odnosimy się do doświadczenia własnego i starszych pokoleń.

Проект «Книга Еклезіястова» (квадратна)

Офорт, тканина,
20х24 см, 2013

Книга Еклезіястова є винятковим текстом біблійним, що значно відрізняється від інших аналогічних текстів. Її ідеї мали значний філософічний вплив на чимало поколінь і тепер вона продовжуює дивувати і захоплювати читачів. В ній автор ставить питання про сенс людського життя на землі. Для мене як ілюстратора це виклик і цікаве дослідження: як передати такі глибокі ідеї візуальною мовою. Як розказати про нематеріальне через матеріальне, користуючись мовою символів?

Alina POTEMSKA: Illustrations for The Book of Ecclesiastes / Alina POTEMSKA: Projekt „Księga Koheleta” / Аліна ПОТЕМСЬКА: Ілюстрації до Книга Еклезіястова / Алина ПОТЕМСКАЯ: Иллюстрации к Книга Екклесиаста

Alina Potemska (illustrator) / Alina Potemska (ilustrator) / Аліна Потемська (ілюстратор) / Алина ПОТЕМСКАЯ (иллюстратор)