Illustration of fairytale "Star trip“ by T. Melnik

feltmaking, wool,
45х75 cm, 2011

Ilustracje do książki Tatiany Melnik „Gwiezdna podróż”

Filcowanie, wełna,
45х75 cm, 2011
zabawka „Smok”

Uważam, że literatura dziecięca i dorosła często naucza tego samego, tylko posługując się innym językiem. Dlatego język wizualny też jest różny.

Przy stworzenie ilustracje do książki „Gwiezdna podróż” uwaga skupiona została na stworzeniu ciepłej atmosfery, która wynika z opowiadania o podróży dzieci do nieznanej planety którą zamieszkuje dobry smok. Zagadkę jaką mają do odgadnięcia dzieci brzmi: „Czego nie można zobaczyć oczyma, czego nie można dotknąć, ale co można poczuć tylko sercem”.

Ілюстрації до книги Т.Мельник «Зоряна подорож»

Валяння, хутро,
45х75 см, 2011

Дитяча і доросла література у більшості випадків навчає одному і тому же, тільки користується іншою мовою. Тому і візуальна мова відрізняється. При створенні ілюстрацій до повісті Т.Мельник «Зоряна подорож» увага була зосереджена на створення теплої атмосфери, яка виникає з оповідання про дитячу подорож на невідому планету, на якій живе добра Дракоша. Загадка, яку мають відгадати діти звучить так: «Чого не можна побачити очима, чого не можна торкнутись, але що можна відчути тільки серцем?».

Alina POTEMSKA: Illustrations for Star Trip by T. Melnyk / Alina POTEMSKA: Ilustracje do książki Tatiany Melnik „Gwiezdna podróż” / Аліна ПОТЕМСЬКА: Ілюстрації до книги «Зоряна подорож» Т. Мельник / Алина ПОТЕМСКАЯ: Иллюстрации к книге «Звездное путешествие» Т. Мельник

Alina Potemska (illustrator) / Alina Potemska (ilustrator) / Аліна Потемська (ілюстратор) / Алина ПОТЕМСКАЯ (иллюстратор)