Project „Notebook”

silkprint, paper,
15x19 cm, 2015

Projekt książkowy „Notatnik”

sitodruk,
15x19 cm, 2015

„Kłamstwo, powtórzone tysiąc razy staje się prawdą”
Joseph Goebbels

Tematem projektu książkowego „Notatnik” jest badanie wywieranego wpływu środowiska na naszą opinię osobistą i porównanie tego efektu w odniesieniu do dwóch krajów i kultur – Polski i Ukrainy. Realizowane jest to przez zbieranie cytatów różnych ludzi z różnych kontekstów i terenów z towarzyszącymi ilustracjami.

Po roku prace nad projektem powstał ciekawy wniosek: na początku było bardzo fascynującym zapisywanie wszystkich fraz, ale już po miesiącu zauważyłam, że wiele myśli się powtarza, i stało się to nie tak ciekawe i nowe. Tak wiec, wiele pomysłów po prostu „krąży” między nami i ostatecznie „opada” w naszych głowach z powodu ich ciągłego wygłaszania. W związku z powyższym, większość pojęć, których się ludzie dotrzymują, zależy od środowiska, w którym dorastali i w którym żyją.

Projekt realizowany dzięki wsparciu programu stupendialnego „Gaude Polonia” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Проект «Нотатник»

Шовкодрук, авторський тираж
15х19 см, 2015

«Брехня, повторена тисячу разів, стає правдою»
Йозеф Геббельс

Темою проекта «Нотатник» є дослідження впливу оточуючої нас інформації на нашу сутність як особистості. Проект включає в себе збірку фраз і переказ думок, що оточували автора у 2014/15 рр в Україні та Польщі, а також супроводжується ілюстраціями і замальовками.

Цікавим був висновок: те, що спершу було надзвичайно захопливо писати, через місяць ставало дуже набридливим, тому що більшість думок починало дублювати одна одну. Таким чином, ставало помітно, що багато ідей просто «кружляють» поміж нами і з часом просто «осідають» в наших головах по причині їх постійного повторення. Відповідно, більшість ідей, яких дотримуються люди, залежать від оточення в якому вони виросли і знаходиться.

Реалізовано за підтримки стипендіальної програми Міністерства культури та національної спадщини Польщі „Gaude Polonia”.

Alina POTEMSKA: Notebook / Alina POTEMSKA: Projekt książkowy „Notatnik” / Аліна ПОТЕМСЬКА: Нотатник / Алина ПОТЕМСКАЯ: Блокнот

Alina Potemska (illustrator) / Alina Potemska (ilustrator) / Аліна Потемська (ілюстратор) / Алина ПОТЕМСКАЯ (иллюстратор)